Sappho

@bylimeichang

注定花開花落,緣起緣滅。注定塵緣如夢,往事如煙。注定落葉聚還散,寒鴉棲復驚。注定生老病死,朝如青絲暮成雪。注定赤條條來,赤條條去。注定繁華過後,如露亦如電。 管它世上塵埃,理它人間喧嘩,祝 歲月靜好,平安健康喜樂!

注定花開花落,緣起緣滅。注定塵緣如夢,往事如煙。注定落葉聚還散,寒鴉棲復驚。注定生老病死,朝如青絲暮成雪。注定赤條條來,赤條條去。注定繁華過後,如露亦如電。 管它世上塵埃,理它人間喧嘩,祝 歲月靜好,平安健康喜樂!