Created 1 articlesIn total 141 words

Khóa số điện tử locker

khoasodientulocker

Sau một thời gian ngắn sử dụng xích khóa hoặc ổ khóa truyền thống thường bị gỉ sét bởi tác động của môi trường hay nếu đánh rơi mất chìa kh...