Created 5 articlesIn total 2645 words

古诗三首

12-WindedSky

​劝君举棹浮沧溟,慎莫羁留故园土。

海上四首

12-WindedSky

四月闻上海封城而作,十月发布竟尚未晚。

时事三首

12-WindedSky

「在黑暗的时代,还有歌吗?是的,还有关于黑暗时代的歌。」——布莱希特

集句感事

12-WindedSky

何必沧桑始浩叹。(龚自珍)萧萧风思满长安。(黄景仁)平生去国怀乡感,(丘逢甲)​一曲高歌行路难。(岳珂)​碎玉岂缘天偶醉,(程千帆)晨星无奈漏将残。(袁枚)今宵独抱绵绵恨,(陈寅恪)​也为神州泪暗弹。(郁达夫) 2022.10.14

庚子诗词稿

12-WindedSky

大疫之岁,大选之年。