TC's Choice
TC's Choice

荒木經惟説用寫真抵擋孤獨,用快門紀錄愛。我説用文字抵擋寂寞,用相片紀錄眼界。 FB: @tcpangraphy IG: @tcpangraphy

日劇 - 東京女子圖鑑

經過多年後再睇,有冇覺得老土呢?因為最近有齣台北版,所以就搵原裝東京版睇吓會係點,或者可能有機會有個香港版呢。


當然身在香港,城鄉差距唔係咁大,女主角心理歷程未必會有太大共鳴,但係有啲嘢係共通嘅,女性喺呢個社會面對嘅問題係冇乜點變過。


「我想成為令人羨慕嘅女人。」


好似有啲好高騖遠呵,不過大家又何嘗唔係想咁,只不過換過講法啫,其實你都只不過想過得好啲,俾人認同嘅過得好啲,睇你平時social media show嘅嘢就知。


當然人類生活、成長,若果文化冇變,其實大家面對嘅都唔係差唔多,所以女主角面對嘅亦都係大家面對嘅問題,愛情、職場變化確實放諸四海皆準,人類從來都冇咩進步過。


或者細看下其實都有些微嘅變動,就係人際聯繫方法,係咪親密咗定係疏離咗呢?呢個當你再睇哩齣劇集嘅時候或者會有多啲感受。


值得再攞出嚟睇。

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Comment