WiseCommunity

香港傳奇財經評論員曹仁超先生講過: "有智慧不如趁勢" 呢個社區就覺得"趁勢發達都要有基本智慧" 虛擬貨幣,去中心化金融,區塊鏈技術都涉及相當的知識及理解。 如果無一定程度嘅理解,你就算選擇正確的投資平台或工具,都難免成為"韭菜"一族,任由鯨魚們收割。 我希望一點一滴咁為大家收集和分享每日全球科技金融的知識和新聞,每日為大家充值信念,陪伴大家做『踏浪者』去享受科技金融嘅樂趣和資產增值的機遇。

書中自有黃金局

人生第一次用Bitcoin 買嘅商品就係高重建嘅作品 - 「區塊鏈社會學」。

我相信Bitcoin 升到美金$100,000嘅時候,我呢本書應該都真係價值連城

難得作者一早簽咗名比我,但係一直抽唔到時間去拎真係唔好意思。

噚日本書到手即刻睇咗前半部分

好欣賞作者從宏觀,微觀,經濟,科學,人民文化多個切入點去解構舊世界嘅一d”誤解”,同埋新世界系統”新秩序”嘅解構和預測

對”區塊鏈”,”信任體系”同”現金”嘅概念演繹文筆用字都容易理解,對於未接觸過嘅讀者都容易閱讀

呢本書絕對值得推介比大家

各大書局應該都仲有少量存貨,經過嘅時候不妨望望

#高重健

#Likerland

#Likecoin

#區塊鏈社會學

‘智慧社區 Wise Community’ Facebook 貼文
Like my work??
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

CC BY-NC-ND 2.0

第一次用Bitcoin 購物

Want to read more ?

Login with one click and join the most diverse creator community.